Αίτηση εγγραφής

  Επιλογή Προγράμματος  Ατομικά στοιχεία

  Παραστατικό
  Έκδοση απόδειξηςΈκδοση τιμολογίου

  Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου

  Στοιχεία επικοινωνίας


  Εκπαίδευση

  Σπουδές

  Εργασιακή κατάσταση

  Επιλέξτε

  Πώς μάθατε για εμάς

  Σε περίπτωση που υπάγεστε σε κάποια από τις παρακάτω εκπτωτικές ομάδες παρακαλούμε επιλέξτε
  Καμία από τα παρακάτωΟμάδα εγγραφομένων (έκπτωση 25%) - Απαιτείται η εγγραφή τεσσάρων (4) ατόμων και η αποστολή e-mail στο info@anglia.edu.gr ενός εξ αυτών για κοινοποίηση των ονοματεπώνυμων της ομάδας.Εργαζόμενος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (50%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε βεβαίωση εργοδότη.Φοιτητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (έκπτωση 15%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε τη βεβαίωση φοίτησης του τμήματός σας.Απόφοιτος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (έκπτωση 15%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε το πτυχίο αποφοίτησης του τμήματός σας.Έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από το 2018 και μετά (έκπτωση 15%) – Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή τη βεβαίωση που λάβατε από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.Είμαι άνεργος (έκπτωση 10%) - Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε τη βεβαίωση ανεργίας.Ανήκω στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων (έκπτωση 15%) - Παρακαλούμε στα δικαιολογητικά να επισυνάψετε την αντίστοιχη βεβαίωση.

  Εφάπαξ καταβολή
  ΌχιΝαι (5% έκπτωση). - Η έκπτωση 5% για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.


  Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους παρακολούθησης και συμμετοχής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Anglia
  Επιθυμώ να εγγραφώ στο newsletter  (επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)