Άμεση έκδοση του πιστοποιητικού στους επιτυχόντες για να προλαβαίνεις τις προκηρύξεις του δημοσίου


Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι άμεση για τους επιτυχόντες.


Το πιστοποιητικό εκδίδεται την ίδια μέρα μετά το τέλος των εξετάσεων, φέρει την ημερομηνία που έγινε η εξέταση ώστε στην περίπτωση που ο υποψήφιος το χρειαστεί για να προλάβει έναν διαγωνισμό του Δημοσίου να το παραλάβει άμεσα.