Απέκτησε αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικό πληροφορικής


Πολύ γρήγορά – πολύ εύκολα – πολύ οικονομικά


Στην Databank γίνονται εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πληροφορικής από το ΑΣΕΠ 1 έως 2 φορές κάθε μήνα.

Η μεγάλη συχνότητα εξετάσεων, η συνεχής δημιουργία νέων τμημάτων που κάποιο θα ταιριάζει στις ανάγκες του υποψήφιου, οι πολλές και οικονομικές λύσεις – προτάσεις καθιστούν την απόκτηση του πιστοποιητικού πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη και πολύ οικονομική.