Ειδικά Ταχύρυθμα τμήματα για ευπαθής ομάδες πληθυσμού με εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε δίδακτρα , εξέταστρα, βιβλία, ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ειδικά Ταχύρυθμα τμήματα για ευπαθής ομάδες πληθυσμού με εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε δίδακτρα , εξέταστρα, βιβλία, ηλεκτρονική πλατφόρμα