Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων για την απόκτηση σε λίγους μήνες (3-7) αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από το ΑΣΕΠ

Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων για την απόκτηση σε λίγους μήνες (3-7) αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από το ΑΣΕΠ