Χρησιμοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία παντού στην τάξη


Στο ΚΞΓ Anglia χρησιμοποιούμε πολύ τη νέα τεχνολογία και το διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια των μαθητών μας να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα τους να μάθουν γρήγορα και αποτελεσματικά την Αγγλική Γλώσσα.

Χρησιμοποιούμε σε όλες τις τάξεις, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές διαδραστικούς πίνακες, projectors, διαδραστικό λογισμικό και ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Οι μαθητές χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα Flex English για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γλώσσα 24 ώρες την ήμερα 7 ημέρες την εβδομάδα με την καθοδήγηση του καθηγητή τους.