Στη Databank χρησιμοποιείται η διδασκαλία με ενθάρρυνση κατά την διδασκαλία.

ΜΟΝΟ στη Databank όλοι οι καθηγητές εκπαιδεύονται στο να διδάσκουν με τη χρήση της ενθάρρυνσης, επενδύοντας στα σωστά που κάνει ο μαθητής και όχι στα λάθη του.

Δίνουμε έμφαση στα θετικά σημεία του μαθητή, έμφαση στην θετική προοπτική, δείχνουμε ενδιαφέρον και αγάπη, και τον καθοδηγούμε στη πορεία του προς την επιτυχία.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την επιτυχία του κάθε μαθητή και αυτά όπως είναι φυσικό έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξήσουν το θάρρος και την αυτοεκτίμηση όλων των μαθητών μας.