Έχει το πιο αξιόπιστο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό

Στο ΚΞΓ Anglia διδάσκουν καθηγήτριες απόφοιτες Αγγλικής φιλολογίας, με εξαιρετικές παιδαγωγικές γνώσεις ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν καλυτέρα τους εκπαιδευόμενους στη σωστή παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και να τους οδηγήσουν με ασφάλεια στην απόκτηση αναγνωρισμένου διεθνώς  και αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποιητικού.

Οι καθηγητές  μας βοήθησαν εκατοντάδες μαθητές να αποκτήσουν Lower και Proficiency ενώ ταυτόχρονα τους βοήθησαν να μάθουν να μιλάν και να γράφουν με άνεση Αγγλικά.