Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Μαθητών με Αναπηρία

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Μαθητών με Αναπηρία


Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ε αυτό γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).
Μοριοδότηση

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Όσον αφορά τη μοριοδότηση, επιπλέον τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 440 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 20 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 420 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκπόνηση 3 βιβλιογραφικών εργασιών, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.
Θεματικές Ενότητες

Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Οπτική Αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 3. Οργάνωση της διδασκαλίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
 4. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ανάγνωση, στη Γραφή και στα Μαθηματικά
 5. Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 6. Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 7. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

Έναρξη: 20 Ιανουαρίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες / 7 Μήνες

Τιμή: 295.00