Έμπειροι καθηγητές


Η Databank διαθέτει καθηγητές με τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική.

Προετοιμάζουν τους μαθητές μας για να πετύχουν στις εξετάσεις ενώ ταυτόχρονα τους προετοιμάζουν να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εργασίας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Το κέντρο μας έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Πανελλήνια