Αγγλικά για παιδιά

Γιατί Αγγλικά;


Αγγλικά

Στη σύγχρονη εποχή, η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αγγλική γλώσσα, χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια διάλεκτος (lingua franca), κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στον πλανήτη καθώς πάνω 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε Αγγλικά, άρα γνωρίζοντας Αγγλικά μπορείς να επικοινωνείς, να συνεργάζεσαι, να συνδέεσαι με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Στον επαγγελματικό τομέα, η επικοινωνία στα Αγγλικά είναι άκρως απαραίτητη καθώς η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το διαδίκτυο, δίνουν ευκαιρίες για διεθνείς συναλλαγές ακόμη και στα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται κατά κύριο λόγο στην Αγγλική γλωσσά και η γνώση της αναπτύσσει και βελτιώνει τις επαγγελματικές σχέσεις και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη επικοινωνία.

Παράλληλα, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εξασφαλίσουν μια διεθνή καριέρα και να αξιοποιήσουν τις  επαγγελματικές ευκαιρίες για απασχόληση σε πολυεθνικές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα σας ή σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την Τουριστική Βιομηχανία της χώρας μας και δίνει την ευκαιρία σε πολλούς Έλληνες να εργαστούν στο τομέα του τουρισμού καθώς την Ελλάδα επισκέπτονται κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός Τουριστών που θέλουν να επικοινωνήσουν, να εξυπηρετηθούν ή να ξεναγηθούν με τη χρήση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας βοηθά επίσης χιλιάδες Έλληνες να σπουδάσουν σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Επιπρόσθετα, στην εποχή της πληροφορίας η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση, αφού εκτιμάται ότι το 80% των ιστοσελίδων στο Ιnternet είναι στα Αγγλικά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επιστημονικών και επιχειρηματικών συνεδρίων, διαλέξεων κλπ, πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα. Η εκμάθησή της Αγγλικής γλώσσας για ενήλικες και παιδιά είναι εύκολη καθώς στην καθημερινότητα δεχόμαστε πληθώρα ερεθισμάτων από το διαδύκτυο, τις ταινίες, τη μουσική κλπ


Τα τμήματα

Pre Junior

Μαθήματα Αγγλικών για μαθητές  A ή B  Δημοτικού (7-8 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η Τάξη είναι σχεδιασμένη για παιδιά της Α & Β Δημοτικού, με στόχο την γνωριμία των παιδιών αυτής της πολύ κρίσιμης ηλικίας με την Αγγλική Γλώσσα. Η διδακτέα ύλη και η μεθοδολογία εκπαίδευσης είναι απολύτως κατάλληλη  και προσαρμοσμένη στις  ανάγκες τους. Οι μικροί μας μαθητές, μέσα από ένα χαλαρό και ενθαρρυντικό περιβάλλον, έρχονται σε επαφή με τη Αγγλική Γλώσσα με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα o στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Να φέρει σε επαφή παιδιά Α & B Δημοτικού με την Αγγλική Γλώσσα.
 • Να προσεγγίσει την Αγγλική γλώσσα μέσω διασκεδαστικών προγραμμάτων (τραγουδιών, παιχνιδιών) ώστε να την αγαπήσουν παιδιά που βρίσκονται στην κρίσιμη ηλικία των 7-8 ετών.
 • Να προετοιμάσει τα παιδιά για την A Junior ή για την One Year Class (A + B  Junior).

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες:  31

Εβδομάδες:  31

Αξία εκπαιδευτικού προγράμματος:  ΔΩΡΕΑΝ

Πιστοποίηση:  Δεν προβλέπεται

A Junior

Μαθήματα Αγγλικών για μαθητές  Β ή Γ Δημοτικού (8-9 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η τάξη είναι σχεδιασμένη ώστε οι μικροί μαθητές να μάθουν το αγγλικό αλφάβητο, τους πρώτους αριθμούς, απλούς χαιρετισμούς και να κατανοήσουν τις βασικές δομές της γλώσσας, ταυτόχρονα οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά αλλά και τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στο μάθημα των Αγγλικών του σχολείου τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιούν με την καθοδήγηση και τη βοήθεια των καθηγητριών τους όλα τα μέσα που το εκπαιδευτήριο μας διαθέτει (διαδραστικούς πίνακες, video / DVDs, υπολογιστές, διαδίκτυο), με αυτόν τον τρόπο αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα βιωματικά……

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες:  93

Εβδομάδες: 31

Πιστοποίηση: Δεν προβλέπεται

B Junior

Μαθήματα Αγγλικών για μαθητές  Γ ή Δ Δημοτικού (9-10 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: H τάξη αυτή ουσιαστικά αποτελεί την συνέχεια αλλά και ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών μαθημάτων των Junior τάξεων. Οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι το περιεχόμενο του γραπτού λόγου τους δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν την γλώσσα ως εργαλείο αποτελεσματικής έκφρασης των ιδεών, σκέψεων και αισθημάτων, ούτως ώστε να γίνει μια απολαυστική άσκηση για αυτούς. Οι μικροί μας φίλοι θα διαβάσουν σύντομα κείμενα τόσο για ευχαρίστηση όσο και για πληροφορίες με σκοπό να αποκτήσουν γνώση και επίγνωση του κόσμου που τους περιβάλλει εμπλουτίζοντας το βασικό τους λεξιλόγιο, εφαρμόζοντας ήδη γνωστούς γραμματικούς αλλά και ορθογραφικούς κανόνες  και αποκτώντας έτσι την αίσθηση σωστής σύνταξης της πρότασης.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες: 93

Εβδομάδες: 31

Πιστοποίηση: Δεν προβλέπεται

Α + Β Junior: One Year Course

Μαθήματα Αγγλικών για μαθητές Β – Γ Δημοτικού (8-9 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Βασικός στόχος είναι με την ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού ετήσιου σταδίου οι μικροί μας φίλοι θα είναι ικανοί να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν σωστά Αγγλικά! Έτσι απλά! Ο στόχος του βασικού σταδίου προετοιμασίας για τις τάξεις Α&Β Junior, οι οποίες θα διδαχθούν μαζί σε μια χρονιά προς εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων – όχι όμως και διδακτέας ύλης!- είναι διπλός: Οι μικροί μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο να γίνουν… :

 • ορθοί ακροατές και συντάκτες της Αγγλικής Γλώσσας
 • αποτελεσματικοί, γεμάτοι αυτοπεποίθηση και εκφραστικοί ομιλητές αυτής…

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν με:

 • Την εκμάθηση, άσκηση και εξάσκηση θεμελιωδών ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών κανόνων (αναγνώριση μερών του λόγου και τοποθέτησή τους στην πρόταση, συμφωνία υποκειμένου και ρήματος κ.λ.π.) αλλά και βασικού ανά ενότητα λεξιλογίου.
 • Την σωστή εφαρμογή των κανόνων αυτών τόσο στον γραπτό όσο και προφορικό λόγο.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες:  128

Εβδομάδες:  32

Πιστοποίηση:   Δεν προβλέπεται

A Senior

Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά Δ-Ε Δημοτικού (10-11 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Είναι η τάξη όπου οι μαθητές εδραιώνουν και συστηματοποιούν τις πρότερες γνώσεις τους, εμπλουτίζουν ακόμα περισσότερο το λεξιλόγιό τους, εξασκούν ολοένα και περισσότερο το σύνολο των δεξιοτήτων τους (skills) και συνειδητοποιούν το πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να εκφράζονται μέσω αυτών τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες:  124

Εβδομάδες:  31

Πιστοποίηση : Δεν προβλέπεται

B Senior

Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά Ε-ΣΤ Δημοτικού (10-11 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Παρόλο που συγκεκριμένοι στόχοι σε συγκεκριμένες περιοχές μάθησης μπορεί να είναι οι ίδιοι με την A Senior, ωστόσο οι δεξιότητες και η γνώση θα πρέπει να διδαχθούν σε μεγαλύτερο βάθος και περιπλοκότητα σε κάθε τάξη. Κάτι τέτοιο συμβαίνει πάνω κάτω και στην B Senior. Εδώ οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν μεγαλύτερα αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας γλώσσα με κάποιο βαθμό δημιουργικότητας. Επικοινωνιακά γίνονται σταδιακά πιο αποτελεσματικοί ομιλητές και εκφραστές ιδεών, σκέψεων και αισθημάτων.

Ο λόγος τους φανερώνει σωστή προφορά και μια ικανοποιητική γνώση της προφορικής γραμματικής. Είναι η τάξη όπου ο μαθητής θα καταστεί ικανός / η να χρησιμοποιεί συνηθισμένες γνώριμες βασικές φράσεις με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του με χειροπιαστό τρόπο. Συγκεκριμένα ο μαθητής μαθαίνει να συστήνει τον εαυτό του και άλλους, να ρωτάει και να απαντάει σε ερωτήσεις προσωπικού περιεχομένου, όπως που ζει, να περιγράφει πράγματα που έχει. Να μπορεί να επικοινωνεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση το άλλο πρόσωπο μιλά αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να τον βοηθήσει.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες:  124

Εβδομάδες:  31

Επίπεδο πιστοποίησης  Α1

Κόστος πιστοποίησης     € 60

C Senior

Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά ΣΤ Δημοτικού – Α Γυμνασίου (12-13 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Είναι η τάξη όπου οι μαθητές μαθαίνουν να κατανοούν προτάσεις και συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις σε περιοχές που έχει έμμεση σχέση (Να δώσει πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, να ψωνίσει να μιλήσει για τον τόπο του, και τη δουλειά του). Επίσης, μαθαίνουν επικοινωνούν και να ανταλλάζουν απευθείας πληροφορίες σε απλά και θέματα καθημερινής ρουτίνας αλλά και να περιγράφουν με απλούς όρους απόψεις ανάλογα με το υπόβαθρο τους, το άμεσο περιβάλλον του και θέματα που άπτονται της περιοχής των άμεσων αναγκών του.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος

Ώρες:  124

Εβδομάδες  31

Πιστοποίηση Στο τέλος της εκπαίδευσης προβλέπεται προαιρετικά η συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη απόκτηση του Test of Interactive English (TIE) Αγγλικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο απονέμεται από το Gatehouse και είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από B1-C2 .

Επίπεδο πιστοποίησης Α2

Κόστος πιστοποίησης     € 60

D + E Senior: One Year Class

Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά Α – Β Γυμνασίου (13-14 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Είναι η τάξη όπου με την ολοκλήρωση της οι μαθητές γίνονται ικανοί να κατανοήσουν τα κύρια σημεία που τους παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Θα μπορούν να χειριστούν καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Θα μπορούν να παραγάγουν απλά κείμενα σχετικό με θέματα που γνωρίζουν ή που τους αφορούν προσωπικά. Θα μπορούν να περιγράψουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσουν συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά τους.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος

Ώρες:  124

Εβδομάδες  31

Πιστοποίηση Στο τέλος της εκπαίδευσης προβλέπεται  προαιρετικά η συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη απόκτηση του Test of Interactive English (TIE) Αγγλικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο απονέμεται από το Gatehouse και είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από B1-C2.

Επίπεδο πιστοποίησης Β1

Κόστος πιστοποίησης  € 60

Lower

Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά  Β-Γ Γυμνασίου (14-15 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Είναι η τάξη όπου ο μαθητής μπορεί να καταλαβαίνει τις κεντρικές ιδέες ενός σύνθετου κειμένου είτε αφόρα συγκεκριμένα είτε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών συζητήσεων που βρίσκονται στο πεδίο της ειδικότητας του. Επίσης, μπορεί να επικοινωνεί με ευχέρεια και αυθορμητισμό στο βαθμό που να κάνει μια κανονική επικοινωνία με έναν ιθαγενή ομιλητή δυνατή χωρίς άγχος και από τους δύο συνομιλητές αλλά και να παράγει λεπτομερή κείμενα σε ένα ευρύ φάσμα από θέματα και να εξηγεί την δική του οπτική σε τοπικά θέματα δίνοντας πλεονεκτήματα και μειονέκτημα σε διαφορές απόψεις. Με την ολοκλήρωση της τάξης ο μαθητής είναι έτοιμος να πάρει μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου.

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες: 310 (160 στην τάξη +150 ώρες αυτοεκπαιδευση μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας στο σπίτι με την εποπτεία του καθηγητή)

Εβδομάδες  32

Πιστοποίησεις: Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προβλέπεται η συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη απόκτηση του Test of Interactive English (TIE) Αγγλικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο απονέμεται από το Gatehouse και είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από B1-C2. Επίσης οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας για την απόκτηση πιστοποιητικών των πιστοποιητικών Cambridge, Michigan, ESB καθώς και άλλων δημοφιλών πιστοποιητικών αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ

Επίπεδο πιστοποίησης  B2 Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Κόστος πιστοποίησης  € 160 με δικαίωμα με δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης

Advanced + Proficiency: One Year Class

Μαθήματα Αγγλικών για παιδιά Γ Γυμνασίου – Β Λυκείου (15-17 ετών)

Εκπαιδευτικοί στόχοι:  Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που αφορά το Advanced level

O μαθητής καθίστανται ικανός :

 • Να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται.
 • Να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις.
 • Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Να μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

 Με την ολοκλήρωση όλου του κύκλου σπουδών Proficiency οι μαθητές θα είναι σε θέση

 • Να μπορεί να καταλαβαίνει ουσιαστικά οτιδήποτε ακούει και διαβάζει.
 • Να συνοψίζει πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές
 • Να ανακατασκευάζει επιχειρήματα και αφηγήσεις σε μία προσεκτικά μελετημένη παρουσίαση.
 • Να παρουσιάζει το εαυτό του αυθόρμητα και με πολύ μεγάλη ευχέρεια  και ακρίβεια, να διακρίνει τις αποχρώσεις των νοημάτων ακόμη και σε πολύ σύνθετες καταστάσεις

 Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος:

Ώρες: 186

Εβδομάδες  31

Πιστοποίησεις: Στο τέλος της σχολικής χρονιάς προβλέπεται η συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη απόκτηση του Test of Interactive English (TIE) Αγγλικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο απονέμεται από το Gatehouse και είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα από B1-C2. Επίσης οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας για την απόκτηση πιστοποιητικών των πιστοποιητικών Cambridge, Michigan, ESB καθώς και άλλων δημοφιλών πιστοποιητικών αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ .

Επίπεδο πιστοποίησης  C1 – C2 Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Κόστος πιστοποίησης  € 160 – 180