Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Anglia εφαρμόζουμε ένα Νέο Πρόγραμμα σπουδών βάσει του οποίου ο μαθητής ολοκληρώνει τις σπουδές του τρία χρόνια νωρίτερα.

Αυτό γίνεται με τη συγχώνευση των τάξεων Α και Β Junior σε μία τάξη, την συγχώνευση των τάξεων D και Ε σε μία τάξη ( την Pre Lower) και την συγχώνευση των τάξεων Advance και Proficiency στην τάξη Proficiency

Αυτό σημαίνει ότι:

  • Ο μαθητής: τελειώνει 3 χρόνια νωρίτερα τις σπουδές του
  • Ο μαθητής: προλαβαίνει να πάρει το Proficiency στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου το αργότερο. Δεν σταματά στο Lower. Προλαβαίνει να πάρει το Proficiency πριν αρχίσουν οι σοβαρές υποχρεώσεις του με τα σχολικά του μαθήματα.
  • Οι γονείς: εξοικονομούν χρήματα από την πρώτη κιόλας χρονιά. Από τη συνολική μείωση του χρόνου σπουδών κερδίζουν από δίδακτρα, βιβλία και εξέταστρα πάνω από 3.000€.

Από την συγχώνευση της Α και Β Junior κερδίζουν άμεσα έως 350€