Ετήσια Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Ετήσια Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Μουσική & τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: Θεωρία και εφαρμογές για τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, κοινοτικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς

Για μουσικούς, καλλιτέχνες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους, φοιτητές

Έναρξη: 1 Φεβρουαρίου 2021

Διάρκεια: 400 ώρες / 9 Μήνες

Τιμή: €590.00

Δυνατότητα εκπτώσεων έως 25% για γενικές και ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Μοριοδότηση

  •  Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.:2 μόρια (Ν.4589/2019 άρθρο 57 και 58)
  • Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ: 2 μόρια(5697/336/02.08.2018)
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. ως 2 μόρια(απόφαση 6341/380/02.08.2019)
  • Στελέχη εκπαίδευσης 0,5 μόρια(Ν. 4547/ 2018 άρθρο 24)

Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την πολυπολιτισμικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα

Για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Έναρξη: 15 Φεβρουαρίου 2021

Διάρκεια: 452 Ώρες

Τιμή: €200.00

Μοριοδότηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει δυο (2) μόρια για την Γενική Εκπαίδευση (σύμφωνα με τον Ν. 4589/2019 – άρθρο 57) και μισό (1/2) μόριο για τα στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019 – άρθρο 24).

Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση

Για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων

Έναρξη: 20 Ιανουαρίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες / 7 Μήνες

Τιμή: €295.00

Μοριοδότηση

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
  •  Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ


Όσον αφορά τη μοριοδότηση, επιπλέον τονίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.


Μάθετε περισσότερα

Συμπληρωστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!    Συναινώ στο ότι το ΚΔΒΜ1 DATABANK και οι συνεργάτες του μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου σχετικά με υπηρεσίες τους και να επεξεργαστούν για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας τα στοιχεία που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας και Προσωπικών Δεδομένων του ΚΔΒΜ1 DATABANK.