Η Databank διαθέτει το πιο αξιόπιστο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό

Για κάθε κατηγορία μαθητών επιλέγουμε καθηγητές με προσόντα κατάλληλα για την ηλικία και το προφίλ κάθε μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί μας στη Databank είναι γνώστες της παιδαγωγικής επιστήμης, είναι κοντά στους μαθητές και τους δίνουν κίνητρα να εξελίσσονται συνεχώς.

Πιο αναλυτικά για τις μικρές τάξεις επιλέγονται καθηγήτριες με παιδαγωγική εμπειρία.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίζουν σωστά τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού ώστε να τους κάνουν να αγαπήσουν την πληροφορική στο ξεκίνημα τους.

Επίσης όλοι οι καθηγητές, εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στην τοποθέτηση και στην επιτυχία του στόχου τους και στην διαχείριση του άγχους, της ανησυχίας και των φόβων του.

Έτσι εκτός από τα εκπαιδευτικά οφέλη που αποκομίζει το παιδί, καταφέρνουμε να μη νιώθει ανησυχία, να μη νιώθει φόβους και εσείς οι γονείς να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας βρίσκεται σε καλά χέρια