Εξοπλίζουμε το παιδί με δεξιότητες που θα του είναι χρήσιμες για όλη του τη ζωή


Μια από τις δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει ο μαθητής στη Databank είναι να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Στη Databank ο καθηγητής μαζί με τον μαθητή και το γονέα καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, και τα χρονοδιαγράμματα επιτυχίας των στόχων.

Ταυτόχρονα σε τακτά χρονικά διαστήματα οι καθηγητές μας ελέγχουν αν πέτυχαν τους στόχους ή όχι η μαθητές μας.

Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά προβαίνουν σε συγκεκριμένες διορθωτικές κινήσεις και σε επαναπροσδιορισμό των στόχων.

Με αυτή τη διαδικασία οι μαθητές:

  1. αυτοδεσμεύονται στο να πετύχουν τους στόχους, αφού συμμετείχαν στον καθορισμό τους,
  2. δεύτερο και κυριότερο, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την διαδικασία καθορισμού και υλοποίησης στόχων για όλη τους τη ζωή, ως απαραίτητο εφόδιο επιτυχίας.