Φροντίζουμε να περνάει το παιδί καλά, να μη νιώθει ανησυχία, να μη νιώθει φόβους

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρακολούθηση των συναισθημάτων του παιδιού και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση του, την αφοσίωσης του, τις πιθανές φοβίες ή ανησυχίες αν υπάρχουν.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι γονείς θα αισθάνονται ήσυχοι και ασφαλείς αφενός γιατί θα ενημερώνονται τακτικά και με συνέπεια για την εκπαιδευτική πρόοδο του παιδιού, και αφετέρου θα εντοπίζονται και θα καταπολεμούνται στη γέννηση τους πιθανές αποκλίνουσες συμπεριφορές.