Η σημασία της γλωσσομάθειας στο σύγχρονο κόσμο

της μαθήτριας Αναστασίας Κουντουρά, 15 ετών

Στην εποχή μας η γλωσσομάθεια, η δυνατότητα δηλαδή να χειριζόμαστε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες πέρα από τη μητρική μας, αποτελεί αναπόδραστη ανάγκη. Το άνοιγμα των συνόρων των κρατών, η εκμηδένιση των αποστάσεων καθώς και οι παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες φέρνουν ολοένα και πιο κοντά τους ανθρώπους και καθιστούν τη γλωσσομάθεια αναγκαία.

Η σημασία της γλωσσομάθειας καταρχάς συμβάλει στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου. Κάποιος που γνωρίζει ξένες γλώσσες μπορεί εύκολα να βρει μία θέση εργασίας ή ακόμα να εξελιχθεί στο επάγγελμά του.

Επίσης, μπορεί να σπουδάσει σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να πάρει πληροφορίες για ένα θέμα που τον αφορά από ξένη βιβλιογραφία ή να ακολουθήσει κάποιο επάγγελμα που συνδέεται στενά με τις ξένες γλώσσες.


Επιπρόσθετα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών κάνει τους λαούς να έρχονται σε βαθύτερη επαφή μεταξύ τους, γιατί γνωρίζουν ο ένας τον άλλο, μαθαίνουν τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και γενικότερα την κουλτούρα του άλλου λαού.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ανταλλάσσουν ιδέες και αξίες και πολλές φορές γνωρίζουν καλύτερα την πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα. Ένας ακόμα, εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι με τη γλωσσομάθεια ο άνθρωπος καλλιεργεί το πνεύμα του. Μέσω της εκμάθησης οξύνει το πνεύμα του και ασκεί τη μνήμη και την κρίση του.

Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ξένες ταινίες και να ακούσει τραγούδια, καθώς επίσης να μελετήσει σε βάθος την Ιστορία και Λογοτεχνία άλλων χωρών.

Κλείνοντας αυτό το άρθρο αξίζει να αναφέρουμε πως η γλωσσομάθεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων κοινωνιών και συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση, στην πνευματική καλλιέργεια και φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους.