Κωνσταντίνα Τοκατλίδου
Κωνσταντίνα Τοκατλίδου
Teacher

Πετυχαίνοντας και τους δύο στόχους και να μάθουν να επικοινωνούν σωστά γραπτά και προφορικά στην Γερμανική γλώσσα και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει