Παραδίδονται Ιδιαίτερα μαθήματα σε χαμηλές τιμές

Για πολύ επείγουσες περιπτώσεις παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε προσιτές τιμές, που στόχο έχουν την εξοικείωση του υποψήφιου με το format των εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής μπορούν με λίγες ώρες μάθημα να διεκδικήσουν την επιτυχία τους στις εξετάσεις και την απόκτηση του πιστοποιητικού που επιθυμούν.

Με το τρόπο αυτό συντομεύει ο χρόνος για την απόκτηση του πιστοποιητικού όταν ο υποψήφιος έχε λόγους να το αποκτήσει με πολύ μικρό χρονικό διάστημα.