Καινοτόμος – σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση

Στο Κ.Ξ.Γ. ANGLIA, χρησιμοποιούμε μια καινοτόμο, εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία στηρίζεται στην σύγχρονη αντίληψη της επιστήμης της γλωσσολογίας.

Η σύγχρονη γλωσσολογία υποστηρίζει ότι γνωρίζω γλώσσα, όταν μπορώ να επικοινωνώ γραπτά και προφορικά σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας. Εκμεταλλευόμενοι τη φυσική ενστικτώδη τάση του ανθρώπου να μιλά, βοηθάμε τον μαθητή να μάθει να μιλά και να γράφει για τον εαυτό του, για πράγματα που τον ενδιαφέρουν και για θέματα της καθημερινότητας.

Οι μαθητές καλούνται να φέρουν τα ενδιαφέροντα τους στην τάξη, μιλάν και γράφουν για αυτά , γεγονός που εξασφαλίζει την ενεργή συμμέτοχη του και το αυξημένο ενδιαφέρον για το μάθημα.

Επιλέγονται διαδραστικά υλικά και βιβλία που ενισχύουν την επικοινωνιακή προσέγγιση εκμάθησης της γλώσσας.

Ο εκπαιδευτικός χρόνος αφιερώνεται κυρίως στο να αποκτήσουν οι μαθητές γλωσσικά μοτίβα, που τους βοηθάνε να κατακτήσουν τη γλώσσα ώστε να την χρησιμοποιούν αυθόρμητα και ασυνείδητα όπως και τα Ελληνικά.

Η γραμματική, το reading, και το listening ακολουθούν με στόχο την ενίσχυση και την διευκόλυνση της προσπάθειας τους να κατακτήσουν τη γλώσσα.

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά, μαθαίνουν να μιλάν και να γράφουν καλά Αγγλικά όπως έμαθαν και τα Ελληνικά και τα θυμούνται για μια ζωή.