Αποκτήστε άμεσα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών

Αναγνωρισμένο διεθνώς και απο τον ΑΣΕΠ!

Στο ΚΞΓ Anglia δημιουργούμε τμήματα ταχύρυθμης εκπαίδευσης με στόχο την άμεση απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού αξιοποιώντας τις γνώσεις Αγγλικών που οι μαθητές μας έχουν από την μαθητική ή φοιτητική τους ζωή ή από την επαφή τους με την Αγγλική γλώσσα μέσω της κοινωνικής , ή επαγγελματικής του ζωής.

Το πρόγραμμα μέσω μιας διαδικασίας βιωματικής εκπαίδευσης «συμμαζεύει» – βελτιώνει και επαναφέρει την προϋπάρχουσα γνώση ακόμη και αν ο εκπαιδευόμενος είχε σταματήσει την εκπαίδευση του πολλά χρόνια πριν.

Αυτό οδηγεί με πολλές πιθανότητες στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το ΑΣΕΠ μετά από εξετάσεις, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις ικανότητες επικοινωνίας του μαθητή γραπτά και προφορικά στην Αγγλική Γλώσσα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια προσομοίωση της εξεταστικής και για αυτό ο μαθητής μπορεί σε τόσο μικρό διάστημα να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμεί.