Πρόγραμμα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων


 

TO ΚΞΓ Anglia συμμετέχει σε πρόγραμμα στήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

Το Anglia είναι το μοναδικό κέντρο ξένων γλωσσών από την Κοζάνη που  συμμετέχει, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης, στο  πανελλήνιο πρόγραμμα στήριξης των  ενήλικων  μελών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων της χώρας μας,

Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία των εταιρειών Gnosis Assessment Α.Ε , DataBank και Learnsoft οι οποίες σε συνεργασία  με εκπαιδευτήρια από όλη την Ελλάδα θα βοηθήσουν τα συγκεκριμένα άτομα να εκπαιδευτούν στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και να αποκτήσουν πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας στην ειδική τιμή των 290€.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Μαθήματα Αγγλικών,
  • Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό,
  • Οn line Εκπαιδευτικό Υλικό και
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

 Πιο συγκριμένα:

Τα μαθήματα βασίζονται σε επιστημονικά δομημένα προγράμματα σπουδών διάρκειας 210 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας ΤΙΕ (Test of Interactive English), αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1 έως και C2.

Από τις 210 ώρες, οι 60 ώρες θα γίνουν στην τάξη και οι 150 ώρες μέσω καθοδηγούμενης και ελεγχόμενης ατομικής μελέτης μέσα από πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Το Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό αποτελείται από  Βιβλίο για τον κάθε υποψήφιο και από αναλυτικές οδηγίες μελέτης ανά μάθημα.

Για το On line Εκπαιδευτικό Υλικό παρέχεται στους υποψηφίους κωδικός πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, ειδικά σχεδιασμένη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση  του ανεγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού Τ.Ι.Ε. (Test of Interactive English), ενώ οι υποψήφιοι δικαιούνται και Δωρεάν επανεξέταση σε περίπτωση που πετύχουν στο προφορικό ή στο γραπτό μέρος το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά υστερήσουν στο άλλο.

Για εγγραφές και πληροφορίες σχετικά με  τις προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2461024261 η επισκεφτείτε τα γραφεία του Κ.Ξ.Γ ANGLIA από τις 13:00 έως 21:00 καθημερινά.