Ουσιαστική ενημέρωση στους γονείς

Αρχικά βάζουμε μαζί με τους μαθητές στόχους: Τι πρέπει να έχει μάθει τον πρώτο μήνα, πόσες ασκήσεις πρέπει να λύσει, πόσες εκθέσεις να γράψει.

Αυτό είναι ένα ισχυρό μέσο αυτό παρακίνησης για τον μαθητή γιατί ή συμφώνησε στον στόχο ή τον έθεσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια βλέπουμε τα αποτελέσματα της περιόδου παρακολουθούμε την πορεία του, τα συγκρίνουμε με βάση τους στόχους που έχουμε βάλει.

Στη συνέχεια γίνεται η εξήγηση των αποτελεσμάτων στους γονείς . Η ενημέρωση γίνεται με τη χρήση γραφημάτων ώστε να γίνεται πιο κατανοητή στους γονείς η όποια πρόοδος, και πάντα με βάση αντικειμενικά κριτήρια (π.χ) απόδοση στα test, συμμετοχή στην τάξη, συμπεριφορά.

Οι γονείς ενημερώνονται τακτικά, με βάση τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε βάλει.

– Στην περίπτωση που έχουμε απόκλιση από τους στόχους που έχουμε βάλει γίνεται νέος προγραμματισμός, γίνονται  διορθωτικές κινήσεις, από τον καθηγητή, επίσης δίνονται σε μαθητές και σε γονείς οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων, κάλυψη κενών κλπ