Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα


Στόχος εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα Βιβλία:  Πρόταση μετά από επιλογή του συμβουλίου των καθηγητριών της ANGLIA. Πρόβλεψη για ειδικές εκπτώσεις στους μαθητές μας μετά από συνεννόηση με εκδοτικούς οίκους.

Private Lessons