Συνεχής Δημιουργία τμημάτων

Λόγω της μεγάλης ζήτησης δημιουργούνται πολύ συχνά τμήματα με εκπαίδευση σε τάξη από έμπειρους καθηγητές.

Τα τμήματα είναι ευέλικτα, είναι πρωινά και απογευματινά.

Η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων και η δυνατότητα ασύγχρονης κατάρτισης με την χρήση της πλατφόρμας learn soft, όπου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το χρόνο παρακολούθησης, ούτε ως προς το να αριθμό των ατόμων που πρέπει να συγκεντρωθούν, δίνει απεριόριστες επιλογές στους υποψήφιους που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα πληροφορικής και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις.