Στη Databank εκπαιδεύουμε τους καθηγητές μας να έτσι ώστε να κάνουν ουσιαστική ενημέρωση στους γονείς


Αρχικά βάζουμε μαζί με τους μαθητές στόχους, τι πρέπει να έχει μάθει τον πρώτο μήνα, πόσες δραστηριότητες πρέπει να κάνει κλπ. Αυτό είναι ένα ισχυρό μέσο αυτό παρακίνησης για τον μαθητή γιατί διαμορφώνει τον στόχο ο ίδιος ή δεσμεύεται να τον πετύχει.

Στη συνέχεια βλέπουμε τα αποτελέσματα της περιόδου παρακολουθούμε την πορεία του, τα συγκρίνουμε με βάση τους στόχους που έχουμε βάλει και ακολουθεί εξήγηση των αποτελεσμάτων στους γονείς.

Η ενημέρωση γίνεται με τη χρήση γραφημάτων ώστε να γίνεται πιο κατανοητή στους γονείς η όποια πρόοδος, και πάντα με βάση αντικειμενικά κριτήρια (π.χ) απόδοση στα test, συμμετοχή στην τάξη. Οι γονείς ενημερώνονται τακτικά, με βάση τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε βάλει.

Στην περίπτωση που έχουμε απόκλιση από τους στόχους που έχουμε βάλει γίνεται νέος προγραμματισμός, γίνονται  διορθωτικές κινήσεις, από τον καθηγητή, επίσης δίνονται σε μαθητές και σε γονείς οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων, κάλυψη κενών κλπ