Για να μαθαίνετε να μιλάτε και να γράφετε σωστά Αγγλικά και αποκτάτε ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει

Στο ΚΞΓ Anglia ενώ ο υποψήφιος προετοιμάζεται για την απόκτηση ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού είναι εύκολο να μάθει να χρησιμοποιεί, σωστά την Αγγλική γλώσσα προφορικά και γραπτά χωρίς να απαιτείται πρόσθετος κόπος.

Εδώ η διαδικασία εκπαίδευσης είναι καθαρά βιωματική και οδηγεί με ασφάλεια τον μαθητή στο να κατακτήσει το επίπεδο της γλώσσας που επιθυμεί.

Ξεκινάει με τη εκμάθηση της δεξιότητας να μιλάει κάποιος για τον εαυτό του και για την οικογένεια του μαθαίνοντας να απαντάει σε προσωπικές ερωτήσεις.

Ο μαθητής καλείται να φέρει τα ενδιαφέροντα του στο μάθημα.

Επιλέγει ο ίδιος το θέμα της εργασίας που θα κάνει, το θέμα της επικαιρότητας που θα μάθει να παρουσιάζει, και το  λογοτεχνικό βιβλίο που θα αποφασίσει να διαβάσει.

Μαθαίνει να παρουσιάζει, την εργασία του , το θέμα της επικαιρότητας και το βιβλίο που επίλεξε.

Μαθαίνει επίσης να μιλάει και να γράφει για θέματα καθημερινότητας που ενδιαφέρουν τους πάντες.

Τόσο η εκπαίδευση όσο και η εξέταση είναι μια προσομοίωση της καθημερινότητας του, όλοι έχουν κίνητρο να μιλάνε για τον εαυτό τους για τα ενδιαφέροντα τους για την καθημερινότητα τους. Αυτό μαθαίνουν να το κάνουν και στην Αγγλική Γλώσσα

Όλα τα παραπάνω, αυξάνουν το ενδιαφέρον του για το μάθημα και τον παρακινούν αφού ο ίδιος βλέπει ότι αυτά που μαθαίνει είναι αυτά που του χρειάζονται καθημερινά και αυτά για τα οποία ενδιαφέρεται να μιλήσει, να γράψει να εκφραστεί. Είναι δε και αυτά που στο τέλος θα του δώσουν μετά από τις εξετάσεις το πιστοποιητικό.

Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο να πετύχουμε το στόχο της βελτίωσης της χρήσης της γλώσσας παράλληλα με την επιτυχία στις εξετάσεις εύκολα, ευχάριστα και γρήγορα.