Συνεργασία με τα πιό σύγχρονα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας


Όλοι γνωρίζουμε από το περιβάλλον μας ανθρώπους που ενώ απέκτησαν πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Lower ή Proficiency δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σωστά στην Αγγλική γλώσσα. Αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων συνέβαινε γιατί επικρατούσε η παλιά αντίληψη της επιστήμης της γλωσσολογίας που υποστήριζε ότι γνωρίζω γλώσσα σημαίνει ότι γνωρίζω τη δομή της.

Αποτέλεσμα αυτής της παλιάς αντίληψης ήταν αρκετά παραδοσιακά πιστοποιητικά να εξετάζουν τους μαθητές περισσότερο για το αν γνωρίζουν γραμματική, λεξιλόγιο, συντακτικό και πολύ λιγότερο εάν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να επικοινωνήσουν.


Αρκετά εκπαιδευτήρια προσάρμοσαν την εκπαιδευτική τους προσέγγιση στις απαιτήσεις αυτών των παραδοσιακών πιστοποιητικών για τα οποία προετοίμαζαν τους μαθητές τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εκπαιδεύουν τα παιδιά περισσότερο για το πώς θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό και λιγότερο για το πώς θα μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να επικοινωνούν.

Ο τρόπος που μάθαιναν Αγγλικά, βοηθούσε τους μαθητές περισσότερο να περάσουν στις εξετάσεις και να πάρουν το πιστοποιητικό και λιγότερο να μάθουν τη γλώσσα.

Τώρα υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά για να επιλέξει κανείς τα περισσότερα προσαρμόζουν την εξέταση στις νέες απαιτήσεις της επιστήμης της γλωσσολογίας ενώ άλλα δημιουργήθηκαν από την αρχή με ενσωματωμένες αυτές τις νέες απαιτήσεις της επιστήμης στην εξέταση τους.


Στο ΚΞΓ Anglia συνεργαζόμαστε με τα πιο σύγχρονα πιστοποιητικά που δεν εξετάζουν κυρίως τη δομή της γλώσσας αλλά την ικανότητα του υποψήφιου να επικοινωνεί. Τα πιστοποιητικά με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι αναγνωρισμένα διεθνώς και αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (από το ΑΣΕΠ).

Η συνεργασία μας με σύγχρονα πιστοποιητικά μας βοηθάει να διατηρήσουμε την εκπαιδευτική μας φιλοσοφία που εστιάζει στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας. Εφαρμόζουμε την επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκμάθηση της γλώσσας απο τις πρώτες κιόλας τάξεις ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζουμε το μαθητή χωρίς να τον αγχώνουμε για τις εξετάσεις.

Η προσέγγιση αυτή φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα γιατί η εκπαιδευτική φιλοσοφία μας ταυτίζεται με την εξεταστική διαδικασία που ακολουθούν τα πιστοποιητικά που επιλέγουμε για να εξεταστούν οι μαθητές μας.

Η σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση σε συνδυασμό με τα σύγχρονα καινοτόμα πιστοποιητικά σημαίνει ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι ο μαθητής θα τα καταφέρει και στα δύο: Θα μάθει πολύ καλά Αγγλικά και θα αποκτήσει και το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.