Συνολικά χαμηλό κόστος εκπαίδευσης – Πιάνουν τόπο τα χρήματα σας

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κόστος σπουδών στο ΚΞΓ Αnglia δεν περιορίζεται σε μια έκπτωση τον πρώτο χρόνο, αλλά αντίθετα φροντίζουμε να μειώσουμε το συνολικό κόστος εκπαίδευσης και αυτό το επιτυγχάνουμε:

– Με το να τελειώνουν οι μαθητές μας τις σπουδές τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

– Με την αξία των διδάκτρων να είναι χαμηλή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το profile κάθε σπουδαστή ώστε να μην επιβαρύνεται με περιττές ώρες διδασκαλίας.

– Με το κόστος και η ποσότητα των βιβλίων που προτείνονται να είναι το χαμηλότερο δυνατό χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και η εκπαιδευτική διαδικασία.

– Με το να έχουν οι μαθητές μας το δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης αν στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν πιστοποιητικό δεν επιτύχουν το επίπεδο πιστοποίησης που επιθυμούν.

Όλα αυτά σημαίνουν λιγότερα χρόνια σπουδών , χωρίς μείωση της ποιότητας , αλλά με σαφή – πραγματική μείωση του συνολικού κόστους σπουδών.