Συνολικά χαμηλό κόστος εκπαίδευσης – Προσιτά δίδακτρα

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κόστος σπουδών στη Databank δεν περιορίζεται σε μια έκπτωση τον πρώτο χρόνο, αλλά αντίθετα φροντίζουμε να μειώσουμε το συνολικό κόστος εκπαίδευσης και αυτό το επιτυγχάνουμε με τους παρακάτω τρόπους:

  • Η αξία των διδάκτρων να είναι χαμηλή και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το profile κάθε σπουδαστή ώστε να μην επιβαρύνεται με περιττές ώρες διδασκαλίας.
  • Οι μαθητές δεν υποχρεώνονται σε αγορά εκπαιδευτικού υλικού και βιβλίων καθώς τους παρέχεται πρόσβαση σε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και η εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η Databank συνεργάζεται με ένα πλήθος αξιόπιστων και αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και παρέχει στους μαθητές της την δυνατότητα να επιλέξουν το φορέα πιστοποίησης που επιθυμούν ώστε να επιτυγχάνουν την χαμηλότερη δυνατή τιμή στα παράβολα εξετάσεων.

Όλα αυτά σημαίνουν: Πραγματική μείωση του συνολικού κόστους σπουδών, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα