Τα πιστοποιητικά είναι κατάλληλα για όλους τους διαγωνισμούς του Δημοσίου αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα


Η Databank συνεργάζεται με την ACTA

Η ACTA είναι – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αυτό δίνει στα πιστοποιητικά της ACTA διεθνές κύρος και είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Τα πιστοποιητικά Certified Computer User CCU της ACTA – εκδίδονται με μια ταυτόχρονα εξέταση σε δύο μορφές.

Ο Υποψήφιος παραλαμβάνει δηλαδή δύο πιστοποιητικά ταυτόχρονα το ένα φέρει το Logo του ΕΟΠΠΕΠ και είναι κατάλληλο για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και το άλλο τη σφραγίδα του ΕΣΥΔ και είναι κατάλληλο για όπου ζητηθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Certified Basic User C.B.U. της Ιnfotest των 6 ενοτήτων εκδίδεται μόνο σε μία μορφή.

Το PROFICIENCY Certification Proficiency in IT Skills CPIT της ACTA έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και ως εκ τούτου απαιτεί περισσότερη προετοιμασία από τον υποψήφιο, δίνει μεγαλύτερο κύρος στο βιογραφικό του υποψηφίου και είναι ένα δυνατό εφόδιο για το ιδιωτικό τομέα ενώ είναι αναγνωρισμένο και από το Ελληνικό δημόσιο.

Ο Υποψήφιος παραλαμβάνει ένα πιστοποιητικό που φέρει το Logo του ΕΟΠΠΕΠ και είναι κατάλληλο για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Όλα τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν είτε μεμονωμένα ένα πιστοποιητικό για κάθε ενότητα, είτε ένα ενιαίο πιστοποιητικό για 3 ενότητες, είτε ένα ενιαίο πιστοποιητικό για 6 ενότητες συνολικά.

Το πιστοποιητικό είναι εφόδιο για αναζήτηση εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι γνώσεις που αποκτάς είναι εφόδιο για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις εργασίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.