Είμαι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικήε Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζομαι στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Anglia ως δασκάλα παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας. Αισθάνομαι χαρούμενη που επιστρέφοντας στον τόπο μου ανακάλυψα πως υπάρχει ένας χώρος που επιχειρεί και κάνει πράξη σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης.Εδώ παρακολουθούμε τις αλλαγές στην κοινωνία και εκπαίδευση κι έτσι δημιουργούμε προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών μας -ανηλίκων και ενηλίκων- και τους εφοδιάζουν πλήρως για το μέλλον και την αγορά εργασίας.Ακόμη, εδώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι γνώστες της παιδαγωγικής επιστήμης, σέβονται το προφίλ κάθε μαθητή, πολλές φορές εξατομικεύουν τη διδασκαλία και δίνουν κίνητρα στα παιδιά να εξελίσσονται συνεχώς.
Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο θεωρώ βασικό είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο η καλλιέργεια δεξιοτήτων αλλά και η ευχαρίστηση των μαθητών μας γι αυτό δε λείπουν από το πρόγραμμα πάρτυ,εκδρομές και ομαδικά παιχνίδια στη φύση. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το φιλικό προσωπικό του φροντιστηρίου πιστεύω ότι καθιστούν το Κ.Ξ.Γ Anglia έναν ιδανικό χώρο μάθησης και εξέλιξης.
Σιάγκα Ελπινίκη