Γεννήθηκα στην Ελλάδα και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, στην Αγγλία και στη Σκωτία. Εργάστηκα ως καθηγήτρια για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν  εγκατασταθώ  μόνιμα στην Ελλάδα . Η  πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία που διαθέτω  σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και η τέλεια Αγγλική προφορά μου, μου   δίνουν τη δυνατότητα να μαθαίνω στους μαθητές μου    να επικοινωνούν σωστά στην Αγγλική Γλώσσα. Εκπαιδεύω με την ίδια αποτελεσματικότητα  παιδιά και ενήλικες και τους  οδηγώ  με σιγουριά στην απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το ΑΣΕΠ ( Lower , Proficiency). Είμαι πιστοποιημένη εξετάστρια προφορικών για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού Test of Interactive English (T.I.E.).

Χριστίνα Χαρτοματζίδου