Τμήματα που οδηγούν με ασφάλεια στην απόκτηση αναγνωρισμένου από το δημόσιο πιστοποιητικό πληροφορικής

Οι περισσότεροι γονείς ενδιαφέρονται ταυτόχρονα με τα μαθήματα να αποκτήσουν και τα παιδιά πιστοποιητικό πληροφορικής αναγνωρισμένο από το δημόσιο.

Στη Databank έχουμε σαν κύριο στόχο να φέρουμε τα παιδιά κοντά στον Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, να γνωρίσουν με ασφάλεια τις μεγάλες δυνατότητες τους, να τους αγαπήσουν σαν απαραίτητο βοήθημα για την αυριανή τους εργασία ή την επιστημονική τους έρευνα.

Ταυτόχρονα το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε οδηγεί με ασφάλεια και στην πιστοποίηση των γνώσεων τους.

Αυτό σημαίνει ότι: τα παιδιά θα είναι έτοιμα στο τέλος κάθε σεζόν να δώσουν εξετάσεις στις 2 από τις έξι ενότητες και στο τέλος της φοίτησης τους να αποκτήσουν το ενιαίο αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο πιστοποιητικό πληροφορικής.