Το πιο αξιόπιστο, εκπαιδευμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό!

Για κάθε κατηγορία μαθητών επιλέγουμε καθηγητές με προσόντα κατάλληλα για την ηλικία και το προφίλ κάθε μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί μας στο Anglia είναι γνώστες της παιδαγωγικής επιστήμης, είναι κοντά στους μαθητές και τους δίνουν κίνητρα να εξελίσσονται συνεχώς.

Πιο αναλυτικά για τις μικρές τάξεις επιλέγονται καθηγήτριες Αγγλικών που είναι ταυτόχρονα και απόφοιτες παιδαγωγικής ακαδημίας αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίζουν σωστά τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού ώστε να τους κάνουν να αγαπήσουν τα Αγγλικά στο ξεκίνημα τους.

Στη συνέχεια επιλέγονται καθηγήτριες απόφοιτες Αγγλικής φιλολογίας, και για τις μεγαλύτερες τάξεις καθηγητές που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό , ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν καλυτέρα τα παιδιά που οδηγούνται σε εξετάσεις, να αποκτήσουν το πιστοποιητικό και επιπρόσθετα να τους μεταδώσουν την τέλεια προφορά, τη σωστή παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Επίσης όλοι οι καθηγητές, εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στην τοποθέτηση και στην επιτυχία του στόχου τους, στην διαχείριση του άγχους, της ανησυχίας και των φόβων του.

Έτσι εκτός από τα εκπαιδευτικά οφέλη που απολαμβάνει το παιδί, πετυχαίνουμε ο μαθητής να μη νιώθει ανησυχία, να μη νιώθει φόβους και εσείς οι γονείς να είστε σίγουροι ότι το παιδί σας βρίσκεται σε καλά χέρια.