Διαδικασία Αίτησης Εγγραφής


Εγγραφή μέσω email

Για να υποβάλλετε θα πρέπει να αποστείλετε τα σκαναρισμένα απαιτούμενα έγγραφα μεγέθους έως 25 MB στο info@anglia.edu.gr. Εάν το μέγεθος των αρχείων είναι μεγαλύτερο από 25 ΜΒ, τότε θα αποστείλετε αντίστοιχο αριθμό emails. αίτηση εγγραφής για Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

Απαιτούμενα Έγγραφα


Για πτυχίο


Για μεταπτυχιακό

 • 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
 • 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 • 3. Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • 4. Εάν υπάρχει και άλλο Μεταπτυχιακό: αντίγραφο master + αναλυτική βαθμολογία
 • 5. Βιογραφικό σημείωμα
 • 6. Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • 7. Στοιχεία επικοινωνίας με δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο (υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση)
 • 8. Τυχόν προηγούμενη Διδακτική Εμπειρία

Για διδακτορικά

 • 1. Συμπληρωμένη Αίτηση
 • 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 • 3. Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού
 • 5. Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού
 • 6. Βιογραφικό σημείωμα
 • 7. Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • 8. Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • 9. Δύο συστατικές επιστολές ή δύο προτεινόμενα πρόσωπα για συστάσεις απο τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο
 • 10. Τυχόν προηγούμενη Διδακτική Εμπειρία
 • 11. Ερευνητική Πρόταση

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα, μπορείτε να ζητήσετε την αίτηση μέσω mail στην διεύθυνση info@anglia.edu.gr