Χρησιμοποιείται η πιο σύγχρονη τεχνολογία παντού στην τάξη

Στη Databank χρησιμοποιούμε σε όλες τις τάξεις τους πιο σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές , πολύ γρήγορο internet, διαδραστικούς πίνακες, projectors, διαδραστικό λογισμικό και ηλεκτρονικά βιβλία.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια των μαθητών μας να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα τους να μάθουν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Δύο σύγχρονα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο εργαστήρια πληροφορικής εξασφαλίζουν την πρόσβαση του κάθε μαθητή στο δικό του Υπολογιστή.